Om Oss

Miljötinget är ett regionsöverskridande projekt som årligen genomförs av Region Gävleborg och Region Dalarna med syfte att öka intresset, kunskapen och engagemanget för hållbar utveckling bland unga.

Grundkonceptet för Miljötinget är av unga, för unga, med unga och Miljötingets unika koncept lyder: Att blanda kunskap och utbildning med nöje och nätverkande, och på så sätt skapa ett lyckat forum för hållbart lärande.

I år firar Miljötinget firar 30 år och kommer firas med en digital konferens! Vi kommer blicka tillbaka på allt härligt vi gjort men också kolla framåt med nytänkande och utveckling av Miljötinget! Den 7 november kör vi en fullspäckad dag med spännande samtal, workshops, artister och mycket mer från vår livesända studio i Smedjebacken!

Stommen till Miljötinget är programrådet. Programrådet består av ungdomar som planerar, marknadsför och genomför Miljötinget tillsammans med en projektledare. Genom att programrådet ges ett stort inflytande över tingets utformning är Miljötinget väl anpassat för sin målgrupp och därmed alltid mycket omtyckt bland tingets deltagare. Miljötinget är ett politiskt och religiöst obundet evenemang.

Vem får delta och hur går det till?
Vågar jag vara med?
Du har säkert tusentals frågor om oss…