Lärarfortbildning

Under Miljötinget första dag kommer lärare från årets värdkommun bjudas in till en dag av inspiration, kompetensutveckling och vertygssamlande. Finns det platser över kommer lärare från andra kommuner inom regionen där Miljötinget befinner sig i år inbjudas. Då är det först till kvarn som gäller. Under dagen kommer lärarna få en introduktion och rundvandring på Miljötinget, det kommer därefter få mängder med verktyg för att tillämpa ett hållbarhetsperspektiv i undervisningen, lärarna kommer också få gå på kompetenshöjande föreläsningar.

Miljötinget väljer att satsa på en lärarfortbildning för att vi ser en stor efterfrågan av verktyg från lärare runt om i regionerna. Vi från Miljötingets sida tror också att all undervisning måste genomsyras av hållbar utveckling, därför måste vi ge lärarna runt om i länen en chans att implementera dessa frågor i deras undervisning. Miljötingsandan måste leva vidare hela året, vi kan inte diskutera hållbarhetsfrågor med våra ungdomar en gång per år under en helg, det måste diskuteras hela tiden och då är skolan ett bra forum för vidare diskussion.

Miljötinget